Müşteri
Yıldız Teknik Üniversitesi
Konum
İstanbul
Büyüklük
240.300 m²
Yıl
2019

YTÜ İklim Nötr, Sürdürülebilir Akıllı Kampüs

Çevresi ve tarihi dokusuyla uyumlu, sosyal yaşam alanları, kültür merkezi ve eğitim birimleriyle bir bütünlük oluşturma hedefiyle tasarlanan peyzaj projemizde “Yaşayan Kampüs” oluşturmanın yanısıra yeşil alanların korunduğu, kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsendiği, çevreye duyarlı, yaya öncelikli engelsiz bir kampüs olma öğelerini içeren sürdürülebilir kampüs olması amaçlanmıştır.

“Akıllı Yeşil Kampüs” anlayışıyla ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlara dikkat edilerek gerçekleştirilen çevre düzenlemelerinde doğaya ve insana saygılı bir anlayış benimsenmiştir. 2019 yılında tasarlanan 240.310 m²; peyzaj projesi, üniversitenin tarihi dokusu ile yeşili en uyumlu şekilde bir araya getirecek düzenlemelerden ve bitkisel dokulardan oluşmuştur. Tasarlanan proje 2020 yılında hayata geçirilmiştir.

Yeşil kampüs anlayışı çerçevesinde kampüs içindeki doğal hayatın korunması asıl ilkemiz olarak kabul edilerek mevcut tek bir ağaç bile proje kapsamında kesilmemiş ya da sökülerek başka bir noktaya taşınmamamıştır. Yaya promenadının büyük bir bölümünde tercih edilen fırçalı beton uygulaması mevcut ağaçların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, doğallığı korumak adına ahşap traverse dönüştürülmüştür. Flora ve faunanın korunması ve çeşitlendirilmesi, hayvan koruma barınaklarının uygun alanlara konumlandırılması, geri dönüşüm bilincini yerleştirmek amacıyla oluşturulan konteyner bölgeleri, engelsiz yaşam anlayışı ile kampüsteki hayat her yaştaki dezavantajlı kullanıcılar için rahat ve yaşanabilir biçimde düzenlenmiştir. Ayrıca kampüste yaya promenadları ve bisiklet parkurları, peyzaj estetiği ile bütünlük oluşturan doğal yaşam alanları, yağmur suyunun geri kazanılması için kullanılan doğa dostu inşa malzemeleri, yeşil enerji destekli aydınlatma gibi uygulamalar ön plana çıkartılmıştır. 

Benzer İşler