Müşteri
TOKİ & Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Konum
Trabzon
Büyüklük
68.000 m²
Yıl
2016

TOKİ & Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi

Tabakhane Vadisi Trabzon kentinin merkezinde, Tarihi Ortahisar Kalesi’nin doğusunda 68.000 ’lik alanda yer almaktadır. 

Zağnos ve Tabakhane dere içleri, Trabzon kentinin nefes alacak hava sirkülasyonunu sağlayacak vadiler olup, geçmiş tarihsel süreç ve kent gelişimi içinde bu görevlerini yerine getirmişlerdir. Ancak, ülkemizde olduğu gibi Trabzon’da da görülen hızlı kentleşme, çarpık yapılaşma ve gecekondu olgusu bu vadilerde de kendini göstermiştir. Vadiler gecekondulaşmış ve çarpık yapılaşmanın en yoğun olduğu alanlardan biri olmuştur.

Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çarpık yapılaşmanın ortaya koyduğu sağlıksız kentsel çevrenin dönüşümü ve kentli üzerindeki olumsuz yansımaların ortadan kaldırılması, kente ve kentliye çeşitli katkılar sağlayan bir açık alanın oluşturulması amaçlanmıştır.

Planlamada yeşilin sakinleştirici etkisi yanında, sakinleştirici etkileri olan diğer görsel öğelere de (su yüzeyleri, yoğun renk etkili bitkiler vb.) yer verilmiştir.

Benzer İşler