KENTSEL TASARIM

~Meydan Tasarımı

~Cadde / Sokak Tasarımı

~Tarihi Yaşam Alanlarında İyileştirme

~Dönüşüm Alanlarında Kentsel Tasarım

KENTSEL DÖNÜŞÜM

~Mevcut Durum Analizi (Analiz-Sentez/Araştırma Raporu)

~Alan Kullanımına İlişkin Stratejilerin ve Dönüşüm Modelinin Belirlenmesi

~Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması

KENTSEL PLANLAMA

~Çevre Düzeni Planları

MASTER PLANLARI

~Konsept Master Planlar

~Kentsel Tasarım Pilot Projeleri

~Analizler ve Temel Değerlendirmeler

~Master Plan Vizyon ve Strateji Geliştirme

~Tasarım Rehberleri (Dönüşüm-Turizm-Ulaşım)