Project Description

Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çarpık yapılaşmanın ortaya koyduğu sağlıksız kentsel çevrenin dönüşümü ve kentli üzerindeki olumsuz yansımaların ortadan kaldırılması, kente ve kentliye çeşitli katkılar sağlayan bir açık alanın oluşturulması amaçlanmıştır. Planlamada yeşilin sakinleştirici etkisi yanında, sakinleştirici etkileri olan diğer görsel öğelere de (su yüzeyleri, yoğun renk etkili bitkiler vb.) yer verilmiştir…
Alan: 68.000m²