Proje Açıklaması

Bu proje ekolojik ve ekonomik alt yapısı olan ‘Eko-Peyzaj’ temalı bir tasarım projesi olup; hem yöre, bölge ve ülkemizin doğal otsu ve odunsu taksonlarını içeren bu nedenle sürekliliği ekolojik olarak teminat altına alınmış türlere yer verilmiş, hem de yöre insanının kullandığı ama kitlesel üretimini yapmadığı, ekonomik girdisi olmayan ve bu nedenle henüz tanıtamadığı, pazarlayamadığı mamul ve yarı-mamul ürünlerini bazen imal edeceği, bazen de sadece tüketiciye sunacağı küçük mekanlar tasarlanmıştır.
Proje sadece kente yeşil alan katacak bir proje olmayıp başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine bitkiye yönelik eğitimlerin verilebileceği doğa okulu olacaktır…
Alan: 240.000m²